Ziua Mondială a Siguranței Pacientului

Ziua Mondială a Siguranței Pacientului

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

Autentificare cont personal
Atentie! DEROGAREA DE LA CONDIȚIA DE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2019

Vă facem cunoscut că prin referatul MS nr. 54653/02.10.2019 conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani, până la data de 05.01.2020 inclusiv, prin derogare de la prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul MS nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.


Precizăm că, pentru înscrierea la examen, candidații trebuie sa îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Atentie! ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2019
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează,prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2019, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

- În data de 24.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;
- În data de 25.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali - celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști.

Înscrierile la examen se fac în perioada 01.10.2019 - 15.10.2019, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Programul de înscriere la examenul de grad principal este:

 • Luni - orele 09-17
 • Marți - orele 09-17
 • Miercuri - orele 09-17
 • Joi - orele 09-17
 • Vineri - orele 09-13

 • Pentru mai multe informații privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, citiți mai mult.
  Reviste de specialitate creditate
  Conform Normelor de creditare a formelor de Educatie Medicala Continua articolul 14. alineatul (9) litera e) numarul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicatii ce poate fi luat in considerare la calculul numarului total de credite anual este de 14 credite EMC.

  Revistele creditate de OAMGMAMR:
  ARS MEDICA – 9 credite
  HEALTH (Medfarm) – 5 credite revista + 4 credite chestionarele de evaluare a cunoștintelor
  VIAȚA + SANATATE – 5 credite
  MEDICA ACADEMICA – 5 credite
  GALENUS - 5 credite
  Medic.ro - 5 credite
  Farmacist.ro - 5 credite
  Ginecologia.ro - 5 credite
  VIATA MEDICALA - 5 credite
  PALIATIA - 5 credite
  Medicina Scolara si Universitara - 5 credite
  PHARMA POINTS - 5 credite

  Potrivit Hotararii nr 7/16.03.2018 pentru completarea Hotararii Consiliului national al OAMGMAMR nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continua, articolul 14, alineatul 9, litera f, numarul de credite se acorda doar pentru abonamentele aferente intregului an calendaristic.
  OAMGMAMR filiala Bucuresti reprezinta interesele profesionale a peste 23.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali.

  citeste mai mult
  OAMGMAMR-filiala Municipiului Bucuresti are placerea sa va anunte lansarea proiectului de cursuri online

  mai multe informatii
  Recunoasterea titlurilor de calificare obtinute in Romania, in celelalte State Membre UE. citeste mai mult

  Eliberarea Certificatului de Status Profesional. citeste mai mult
  Descarca cerere Status profesional
  Program Azi - 20.10.2019
  (DUMINICA )
  Nu este program de lucru cu publicul.
  Statut OAMGMAMR
  HOTARARE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Text in vigoare incepand cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 8 aprilie 2016. Act de baza #B: Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009 Acte modifica ... (citeste tot)
  Acte necesare pentru obtinerea Avizului anual necesar exercitarii profesiei
  Avizul anual necesar exercitarii profesiei pentru anul 2019 se obtine pe baza urmatoarelor documente: Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical. Certificatul de membru si avizul emis pentru anul 2018, ambele in original; Adeverinta de salariat si Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta - in baza acestuia se va calcu ... (citeste tot)
  Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru
  Actele necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru sunt: Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie) Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz: Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie) Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie) Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie) Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie) Diploma de abso ... (citeste tot)