Program Azi - 20.05.2019
(LUNI 09.00 - 17.00)
  • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
  • Inscrieri la examenele organizate de filiala;
  • Primirea dosarelor pentru efectuarea stagiilor de practica, eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
  • Eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;

Informare cu privire la problematica echivalarii studiilor

Referitor la posibilitatea recunoasterii creditelor dobandite in invatamantul postliceal in vederea continuarii studiilor de licenta, va prezentam normele legale elaborate de institutiile competente pana in prezent (protocoalele OAMGMAMR cu unele universitati, OUG nr. 144/28 octombrie 2008, Legea nr. 1/10 ianuarie 2011), precum si demersurile OAMGMAMR intreprinse pe parcursul elaborarii acestora si speram, din respect pentru membrii nostri, ca precizarile obiective, institutionale, sa ajute la o intelegere corecta a acestora.

Incepand inca din anul 2006, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania a incheiat protocoale de colaborare cu universitati pentru ca acestea sa acrediteze programe de licenta cu durata redusa pentru absolventii invatamantului postliceal sanitar.

Cel mai important demers al OAMGMAMR il constituie participarea la discutii cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, parlamentari, Comisiile de Sanatate din Parlamentul Romaniei, in urma carora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferata pentru prima data in anul 2008 posibilitatea echivalarii studiilor efectuate in invatamantul postliceal sanitar.

Art. 73 din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prevede:

   "(1) Titularii diplomelor eliberate de scolile postliceale sanitare care atesta o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrica-ginecologie, inceputa anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum si titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de scolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalarii studiilor efectuate in invatamantul postliceal sanitar, in conditiile stabilite de senatele universitatilor, conform reglementarilor in vigoare privind autonomia universitara, in cazul in care sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat."

Punem la dispozitia celor interesati Ordinul 4046/2018 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru pentru recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii studiilor in invatamantul superior medical, la programele de studii universitare de licenta "Asistenta medicala generala", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Urmatoarele demersuri nu mai sunt de competenta OAMGMAMR, ci de competenta Universitatilor care isi acrediteaza programe de studii, conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.