Adeverinta participare concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant

Conform Hotararii nr. 35/04.12.2015 art. 2 a Consiliului National al OAMGMAMR, actele necesare eliberarii adeverintei de participare concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sunt:
  • CERTIFICAT DE MEMBRU - ORIGINAL
  • BULETIN - ORIGINAL

Adeverinta de participare la un concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical se elibereaza la cerere si are termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii.
Cererea tipizata pentru eliberarea adeverintei se completeaza si se depune la sediul filialei.
Nu se percepe nici o taxa pentru emiterea documentului.