Program Azi - 12.11.2018
(LUNI 09.00 - 17.00)

 • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
 • Inscrieri la examenele organizate de filiala;
 • Primirea dosarelor pentru efectuarea stagiilor de practica, eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru

Pentru obtinerea Certificatelor de Membru si a Avizelor Anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, sunt necesare urmatoarele acte, in functie de situatie:Pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru sunt necesare:

 • Certificatul de membru (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza, si dupa caz a platii lunare pe statul de plata a cotizatiei catre OAMGMAMR-filiala Bucuresti)
 • Extras din REVISAL din care sa reiasa functia si salariul de baza;
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila (original si copie)
 • Acte de studii dobandite ulterior
 • Credite EMC la zi
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).
 • In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)In cazul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia sunt:

 • Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie)
 • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
 • Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie)
 • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie)
 • Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie matricola (original + copie)
 • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (original + copie)
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )
 • Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza si a eventualelor intreruperi in activitate) (valabila 30 de zile) (original)
 • Cartea de munca sau contract individual de munca insotit de dovada intregistrarii acestuia in Registrul de Evidenta al Salariatilor (REVISAL) (copie conforma cu originalul)
 • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )
 • Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) (original + copie)
 • BI/CI (original)
 • Declaratie pe proprie raspundere (descarca: docx, pdf)
 • Cerere tip (descarca: docx, pdf)