Program Azi - 12.11.2018
(LUNI 09.00 - 17.00)

 • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
 • Inscrieri la examenele organizate de filiala;
 • Primirea dosarelor pentru efectuarea stagiilor de practica, eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Obtinerea avizului anual

Pentru obtinerea avizului anual, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru prezinta:

 • Certificatul de membru (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza, si dupa caz a platii lunare pe statul de plata a cotizatiei catre OAMGMAMR-filiala Bucuresti)
 • Extras din REVISAL din care sa reiasa functia si salariul de baza;
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila (original si copie)
 • Acte de studii dobandite ulterior obtinerii certificatului de membru
 • Credite EMC la zi
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).
 • In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)