Program Azi - 12.11.2018
(LUNI 09.00 - 17.00)

 • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
 • Inscrieri la examenele organizate de filiala;
 • Primirea dosarelor pentru efectuarea stagiilor de practica, eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
 • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Hotarari ale Consiliului National al OAMGMAMR • Hotararea Nr. 32/06.12.2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru (pdf)

 • Hotararea Nr. 31/06.12.2017 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru, respectiv cotizatiei de membru asociat al OAMGMAMR si a unor taxe incasate de OAMGMAMR (pdf)

 • Hotararea Nr. 29/04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR(pdf)

 • Hotararea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali (pdf)
 • - Descarca Cererea de eliberare a Certificatului de status profesional curent

 • Hotararea nr 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare si reavizare a cabinetelor individuale de practica independenta pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicale (Descarcati document pdf)

 • ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent

 • Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical intre filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

 • Hotararea nr. 4/21.03.2014 privind nereportarea creditelor acumulate In cursul anului 2014 pentru anul 2015

 • Hotararea nr. 1/21.03.2014 privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de OAMGMAMR

 • Hotararea nr. 22/27.09.2013 privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

 • Hotararea nr. 1/01.07.2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Statutul OAMGMAMR

 • Hotararea nr. 15/21.03.2013 privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregatire a infirmierelor • Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical intre filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania  Transferul unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical de la o filiala la alta se poate efectua la solicitarea acestuia in una din urmatoarele situatii:
 • Schimbare loc munca dintr-un judet in altul;
 • Schimbare domiciliu dintr-un judet in altul.

 • Transferul se realizeaza astfel:

  1. La filiala OAMGMAMR la careasistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical este inscris, dosarul va cuprinde:
 • Cererea de transfer - formular tip;
 • Copie conform cu originalul a actului de identitate
 • Solutionarea cererii de transfer de catre filiala OAMGMAMR se face in conditiile achitarii la zi a obligatiilor profesionale ale acestuia.
  In urma aprobarii cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o nota de transfer (conform anexa II), o copie a dosarului depus la inscriere si va efectua transferul datelor catre filiala unde urmeaza a fi inscris.

  2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical doreste sa se transfere, dosarul va cuprinde:
 • Nota de transfer eliberata de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moasa si asistentul medicalse transfera;
 • Copia dosarului cuprinzand actele de inscriere, eliberata de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moasa si asistentul este inscris.

 • Mentiune:

  Dupa aprobarea cererii de transfer, la noua filiala, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical va figura inscris cu acelasi numar si indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filiala.

  Dcoumente privind transferul de la o filiala la alta:
  Anexa I - Cerere de transfer
  Anexa II - Nota de transfer


  Hotarare nr. 22 din 27.09.2013 - privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua  Hotarare nr. 22/27.09.2013 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

  Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) intrunit in sedinta din data de 27.09.2013, avand in vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si in conformitate cu Programul National de Educatie Medicala Continua, adopta urmatoarea

  HOTARARE

  Art. 1 Se aproba Normele de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua.
  Art. 2 Furnizorii de educatie medicala continua se acrediteaza de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua , in colaborare cu Ministerul Sanatatii.
  Art. 3 Lista furnizorilor de educatie medicala continua acreditati, precum si temele cursurilor pentru care au fost acreditati, se vor afisa pe site-ul OAMGMAMR.
  Art. 4 Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul National si se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului National nr. 10/27.09.2012 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua.
  Hotararea 15 din 21 martie 2013 a Consiliului National al OAMGMAMR  Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) intrunit in sedinta din data de 21.03.2013 , avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. z) din Ordonanta de Urgenta nr. 144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, coroborate cu prevederile art.6, alin.(1), lit. x) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, emite urmatoarea:  HOTARARE


  Art. 1 - Se aproba taxa pentru cursurile de pregatire a infmnierelor desfasurate conform Hotararii Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului national de pregatire a infirmierelor, publicat in Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de pana la 500 lei.
  Art. 2 - Din suma perceputa conform art. 1 se va retine si expedia catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, suma de 10 lei, reprezentand taxa de certificare.
  Art. 3 - Certificatul de curs prevazut in anexa nr.3 la Programul national de pregatire a infirmierelor, se va elibera numai de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 21.03.2013 si se va comunica filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 5 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.20/01.10.2010.

  Hotararea nr. 1 din 1 iulie 2013 a Consiliului National al OAMGMAMR pentru modificarea anexei nr. 2 la Statutul OAMGMAMR,adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale  Pentru a descarca aceasta hotarare, apasati aici