Program Azi - 20.05.2019
(LUNI 09.00 - 17.00)
  • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
  • Inscrieri la examenele organizate de filiala;
  • Primirea dosarelor pentru efectuarea stagiilor de practica, eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;
  • Eliberarea adeverintelor de membru al OAMGMAMR;

OUG nr. 144/2008

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

Acte modificatoare: - Legea nr. 187/2012
- Legea nr. 53/2014
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2014
- Legea nr. 140/2014
- Legea nr. 278/2015

Descarca versiunea consolidata a Ordonanta 144 din 2008 modificat si completata cu Legea 278 din 2015