Program Azi - 12.11.2019
(MARTI 09.00 - 17.00)
  • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
  • Programare reprezentanti ai unitatilor sanitare pentru depuneri dosare in vederea obtinerii Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei.

Recunoașterea titlurilor de calificare obtinute în Romania, în celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoasterii (certificate)

In conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in calitate de autoritate competenta, intocmeste si eliberareaza documentele (certificate etc) necesare recunoasterii in scop profesional a titlurilor romanesti de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, in celelalte State Membre UE.

Incepand cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoasterii in scop profesional a titlurilor romanesti amintite, insotite de documentele corespunzatoare, se depun la filiala judeteana/ a Municipiului Bucuresti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. In cazul in care solicitantul nu a dobandit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a carui raza teritoriala domiciliaza.

Documentele de recunoastere vor fi intocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR National, iar in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de catre solicitanti de la filiala judeteana a OAMGMAMR la care acestia au depus cererea, personal sau de catre un imputernicit, prin procura notariala.

In vederea informarii persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judetene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitantilor pentru care au fost intocmite documentele respective, in vederea eliberarii.

Documentele necesare
1. Descarca Cerere - tip
2. Descarca Model adeverinta angajator
3. Descarca documentele necesare pentru:
3.1. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala
3.2. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala
3.3. Alte titluri de calificare de asistent medical
3.4. Titlul de calificare Moasa - pentru care NU se cere experienta profesionala
3.5. Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala