Taxe și cotizații

Taxe

 1. Taxa pentru înscriere/reînscriere în OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;
 2. Taxa pentru reatestarea competenţei profesionale a membrilor OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;
 3. Taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;
 4. Taxa pentru întocmirea formularelor - chestionar solicitate de statele terţe pentru exercitarea profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene sau a altor documente similare, în cuantum de 100 lei, la care se adaugă contravaloarea taxelor de expediere;
 5. Taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de conformitate pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;
 6. Taxa pentru eliberare duplicat al certificatului de membru, în cuantum de 100 lei;
 7. Taxa de participare la cursurile/manifestările ştiinţifice organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii este în cuantum de maximum 50 de lei/participant şi include şi taxa de certificare. În cazul cursurilor pentru care nu se percepe taxă de participare nu se va percepe nici taxă de certificare;
 8. Taxa de certificare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice organizate de către furnizorii de educaţie medicală continuă, alţii decât cei prevăzuţi la punctul 7, este de 30 lei/participant.
 9. Taxa de participare la cursurile de pregătire a infirmierelor, în cuantum de până la 1000 lei;

Cotizația pentru calitatea de membru OAMGMAMR:

 1. În cuantum de 1% pe lună din valoarea salariului de bază, achitată astfel (după caz):
  • Personal, de către membrii cărora nu li se reține lunar de către angajator
  • Reținută pe statul de plată de către angajator și confirmată prin Adeverința de salariat
 2. În cuantum de 120 lei/an pentru:
  • membrii care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat
  • membrii care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru creștere copil (a se vedea „Suspendarea la cerere a calității de membru”)
  • membrii care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru concediu fără salariu
  • membrii pensionari care nu exercită profesia, dar solicită păstrarea calității de membru
 3. Cotizația pentru membrii care exercită profesia în regim independent:
  • Cotizația anuală este de 120 de lei (10 lei/lună) urmând ca regularizarea în cuantum de 1% pe lună din valoarea veniturilor nete să se facă după prezentarea declarației de venituri depuse la Administrația Finanțelor Publice.