Obținere Certificat Membru

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

  1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip).
  2. Actul de identitate.
  3. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
  4. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare + supliment la diplomă, certificate de competență/calificare profesională + foaie matricolă + supliment Europass, etc., după caz), original + copie.
  5. Cazier judiciar.
  6. Certificat de sănătate psihică și fizică (Certificat medical tip A5).
  7. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale (Descarcă declarația de consimțământ).

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional.

PRECIZĂRI:

  • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
  • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Eliberare Certificat membru OAMGMAMR

Înscrierea de noi membri și eliberarea certificatelor de membru se face conform prevederilor legale în vigoare.

Încărcați cererea și toate documentele necesare obținerii Certificatului de membru, accesând pagina Înregistrare membru.

După verificarea cererii și a documentelor trimise, veți primi un mail în care vi se vor comunica etapele următoare pentru finalizarea procesului de emitere a Certificatului de membru ( suma de plată, cod IBAN, eventuale documente lipsă, etc).

Informații

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale