imagine

Eliberare adeverință de participare la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant

Conform Hotararii nr. 35/04.12.2015 art. 2 a Consiliului National al OAMGMAMR, actele necesare eliberarii adeverintei de participare concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sunt:
  • Cerere pentru eliberarea adeverinței respective (Cererea tipizata pentru eliberarea adeverintei se completează și se depune la sediul filialei)
  • Documentul de identitate (original și copie)
  • Certificatul de membru (original și copie)
  • Dovada achitării la zi a cotizației de membru (pentru persoanele cărora nu li se reține cotizația pe statul de plată)

PRECIZĂRI:

  • Adeverința are termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii
  • NU se percepe taxă pentru emitere adeverință