imagine

Regulament de concurs pentru "Premiile de excelență în asistență medicală ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Municipiului București" 2018
I.DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Concursul este organizat de OAMGMAMR - filiala Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Avrig, nr.12, sector.2, Bucuresti, reprezentat legal de Doina Carmen Mazilu, tel 021.444.10.68, fax 021.444.21.71, mail: mazilu.carmen@oammrbuc.ro.
Art. 2 Denumirea oficiala a concursului este "Premiile de excelenta in asistenta medicala ale OAMGMAMR - filiala Municipiului Bucuresti" , aceasta denumire se va regasi in toate materialele de promovare ale concursului.
Art. 3
a) Concursul are ca scop premierea asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali pentru devotament, profesionalism, implicare in ingrijirea pacientilor, pentru promovarea si dezvoltarea profesiei,
b) Concursul are urmatoarele Sectiuni :
1. Determinare si implicare
2. Echipe de ingrijire cu urmatoarele Subsectiuni:
   a. O sansa la viata
   b. Profesionisti in ingrijiri de calitate
   c. Mama si copilul
   3. Premiul pentru intreaga activitate
4. Premiul pentru advocacy si implicare in problemele comunitatii

c) Juriul poate acorda un premiu asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inscrisi in concurs, numit in continuare Premiul special al juriului
d) Concursul este deschis participarii asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, membrii ai OAMGMAMR-filiala Municipiului Bucuresti, individual sau in echipa.
Candidatii trebuie sa se fi remarcat in anul 2017 pentru abordarea superioara asupra situatiilor dificile, realizarea de acte deosebite in timpul activitatii profesionale, activitati de cercetare si de cresterea calitatii a vietii pacientilor, activitati de advocacy pentru pacient, etc.
e) Candidatii la Sectiunea Premiul pentru intreaga activitate pot fi nominalizati dintre asistentii medicali, membri ai filialei Bucuresti, cu peste 35 ani vechime in profesia de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical.
Art. 4 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament, care este publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR-filiala Municipiului Bucuresti, www.oammrbuc.ro.

II. DURATA CONCURSULUI


Art.5 Concursul va fi lansat in data de 19.03.2018 si va dura pana la data de 06.07.2018, inclusiv, conform Calendarului de concurs - Anexa I.

III COMPONENTA SI ATRIBUTIILE JURIULUI


Art. 6
a) Juriul este alcatuit din membrii Biroului Consiliului Municipiului Bucuresti al OAMGMAMR, seful Departamentului profesional stiintific, de cercetare si dezvoltare a profesiei; seful Comisiei de Educatie Profesionala Continua, reprezentant Sindicatul Sanitas Bucuresti.
b) Presedintele juriului este presedintele filialei Municipiului Bucuresti a OAMGMAMR.
c) Secretarul juriului este desemnat de Biroului Consiliului Municipiului Bucuresti al OAMGMAMR
Art. 7 Atributiile juriului:
- promoveaza evenimentul si asigura vizibilitatea acestuia;
- respecta termenele stabilite de realizare a actiunilor si transmitere a informatiilor;
- respecta regulamentul concursului;
- asigura tuturor participantilor dreptul la o jurizare corecta;
- selecteaza si delibereaza castigatorii pentru fiecare sectiune din concurs, in baza criteriilor prezentului regulament;
- organizeaza festivitatea de premiere, respectiv Gala Concursului Premiile de excelenta in asistenta medicala ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului Bucuresti, in data de 06.07.2018.

IV. DESFASURAREA CONCURSULUI


Art. 8 Inscrierea in concurs se poate face prin:
a) Auto-nominalizare - Asistentul medical generalist/Moasa/ Asistentul medical in cauza, se poate inscrie, pentru una dintre sectiunile concursului;
b) Nominalizare de catre un tert - unitatea angajatoare, alt asistent medical generalist/moasa/ asistent medical, sau alt cetatean cu domiciliu in Romania poate nominaliza una sau mai multe persoane, pentru una din sectiunile concursului.
Art. 9 a) Inscrierea candidatilor in concurs, se face pe sectiuni, prin depunerea dosarului la sediul filialei sau on-line, la adresa de e-mail premiiledeexcelenta@oammrbuc.ro.
b) Dosarul va contine:
- Formularului de inscriere, conform modelului din Anexa II;
- Acordul de participare la Concursul "Premiile de excelenta in asistenta medicala ale OAMGMAMR- filiala Municipiului Bucuresti", conform modelului din Anexa III. In cazul echipelor de ingrijire, acesta trebuie semnat de fiecare membru al echipei de ingrijiri nominalizate.
- Documente relevante pentru activitatea desfasurata in anul 2017: CV, recomandari, articole in presa, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate, etc.
c) Inscrierea in concurs, dupa transmiterea documentelor prevazute la litera b, va fi confirmata de catre juriu, prin trimiterea unui mesaj electronic.
Art. 10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare referitoare la candatii inscrisi in concurs.
Art. 11 Organizatorul va acorda, la solicitare, asistenta tuturor candidatilor inscrisi, pe toata perioada desfasurarii concursului.
Art. 12 Dosarele candidatilor inscrisi in concurs vor fi analizate si punctate individual de fiecare membru al juriului. Candidatii care vor acumula punctajul cel mai mare, vor fi declarati castigatorii.
Art. 13 Rezultatele procesului de jurizare vor fi facute publice in cadrul Galei Concursului Premiilor de Excelenta in asistenta medicala ale OAMGMAMR- filiala Bucuresti, in data de 06.07.2018. Pana la aceasta data rezultatul final este confidential. Nu se admit contestatii cu privire la rezultatul jurizarii.
Art. 14 Premiile acordate de catre organizator, in cadrul festivitatii de premiere au caracter onorific. Distinctiile pot fi insotite de premii cu valoare materiala.

V.PROTECTIA DATELOR PERSONALE


Art. 15 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, stocate pe durata concursului.
Art. 16 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la concurs si sa le utilizeze conform prezentului regulament.
Art. 17 Participantii la concurs au urmatoarele drepturi, conform Legii 677/2001 privind protectia datelor personale:
- Dreptul la informare
- Dreptul de acces la datele personale
- Dreptul la interventie asupra datelor personale
- Dreptul de opozitie
Art.18 Prin participarea la concurs si trimiterea datelor personale, candidatii sunt de acord ca acestea sa fie introduse in baza de date a organizatorului, sa fie prelucrate si folosite de organizator, exclusiv pentru informari cu privire la noi concursuri, informatii pe teme stiintifice, demersurile pentru promovarea actiunilor de EMC si informare organizationala.
Art. 19 La cerere expresa, in scris, a participantilor, organizatorul nu vor mai folosi datele personale ale acestora.

VI. DISPOZITII FINALE


Art. 20 Prezentul regulament este publicat pe site-ul oficial al filialei Municipiului Bucuresti a OAMGMAMR: www.oammrbuc.ro .
Art. 21 In conformitate cu legislatia in vigoare, dupa acordarea premiilor, organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate in acest concurs.
Art. 22 Toti concurentii pot fi contactati , conform informatiilor furnizate de acestia in formularul de inscriere la concurs.
Art. 23 Daca se constata ca un participant a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact, dosarul acestuia va fi exclus din concurs.
Art. 24 Prin acordul semnat concurentii isi dau consimtamantul ca fotografiile si materialele scrise si video, realizate in timpul concursului, sa fie facute publice si utilizate gratuit de catre organizator.
Art. 25 Prin participarea la acest concurs, concurentii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de prezentul regulament.
Art. 26 Participantii poarta intreaga responsabilitate asupra legalitatii documentelor puse la dispozitia organizatorului
Art. 27 Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea personala si duce la excluderea din concurs.
Art. 28 Prezentul concurs poate inceta in cazul producerii unui eveniment de forta majora sau in cazul imposibilitatii de desfasurare, din motive independente de vointa organizatorului.Descarcati urmatoarele documente:
Regulamant Premii de Excelenta 2018
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3