imagine

Informare cu privire la problematica echivalării studiilor

Referitor la posibilitatea recunoașterii creditelor dobândite în învațământul postliceal în vederea continuarii studiilor de licență, vă prezentăm normele legale elaborate de instituțiile competente până în prezent (protocoalele OAMGMAMR cu unele universități, OUG nr. 144/28 octombrie 2008, Legea nr. 1/10 ianuarie 2011), precum și demersurile OAMGMAMR întreprinse pe parcursul elaborării acestora și sperăm, din respect pentru membrii noștri, ca precizările obiective, instituționale, să ajute la o înțelegere corectă a acestora.

Începând încă din anul 2006, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a încheiat protocoale de colaborare cu universități pentru ca acestea să acrediteze programe de licența cu durată redusă pentru absolvenții învațământului postliceal sanitar.

Cel mai important demers al OAMGMAMR îl constituie participarea la discuții cu reprezentanți ai Ministerului Sănătații, parlamentari, Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, în urma carora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferată pentru prima data în anul 2008 posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învățământul postliceal sanitar.

Art. 73 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevede:

   "(1) Titularii diplomelor eliberate de școlile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum și titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de scolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învățământul postliceal sanitar, în condițiile stabilite de senatele universităților, conform reglementarilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat."

Punem la dispoziția celor interesați Ordinul 4046/2018 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de licență "Asistență medicală generală", publicat în Monitorul Oficial al României.

Următoarele demersuri nu mai sunt de competența OAMGMAMR, ci de competența Universităților care își acreditează programe de studii, conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.