Reatestare profesională

În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

Conform Hotărârii nr. 18 / 19.06.2018 coroborată cu Hotărârea nr. 33 / 06.12.2018, în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării Avizului anual și/sau Certificatului de membru, după caz.

Pentru reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în vederea exercitării profesiei, solicitantul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului.

Pentru înscrierea la procedura de reatestare solicitantul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

  • cerere solicitare reatestare (Descarcă cererea de reatestare profesională);
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de membru, după caz;
  • certificat de sănătate fizică și psihică Tip A5;
  • documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) și se va desfășura sub îndrumarea unui director de îngrijiri sau a unui asistent șef de secție.

Pentru mai multe informații citește aici (Metodologia de reatestare profesională).

Informații

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale