Legislație Națională

OUG nr. 144/2008

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Acte modificatoare: - Legea nr. 187/2012 - Legea nr. 53/2014 - Ordonanta de urgenta a Guvernului (...)Citește mai mult...

Statutul OAMGMAMR

HOTARARE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Text in vigoare incepand cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 8 aprili (...)Citește mai mult...

Codul de etica

HOTARARE Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 12 august 2009     In temeiul art. 52 alin. (3) din Ordona (...)Citește mai mult...

Regulament de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

REGULAMENT de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Adoptat prin Hotararea  nr. 3/ 9 iulie 2009 http://www.oamr.ro/Hotarare Nr 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR/ CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 (1) Ordinul Asistentilor (...)Citește mai mult...

Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educatie Medicala Continua

CAPITOLUL I Furnizorii de Educatie Medicala Continua (EMC) Art.1 Furnizorii de educatie medicala continua, denumiti in continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judetene si prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, institutii/unitati de invatamant medical, organizatii neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entitati juridice care potrivit st (...)Citește mai mult...

Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I TERMENI ȘI DEFINIȚII Art.1. Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare și care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, îmbunătățirea nivelului de competente, însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesie (...)Citește mai mult...

Activitatea de voluntariat

În România activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr. 78/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014). Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public, neobligatorie, nerenumerată, îndeplinită prin decizia voluntarului, sprijinită și promovată de statul român, în baza contractului de voluntariat, prin care voluntarul se obligă să presteze a (...)Citește mai mult...

Ordinul MS 613 din 9 mai 2013

ORDIN nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013 Avand in vedere Referatul de apro (...)Citește mai mult...

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent

Vazand Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Directiei generale resurse umane, juridic si contencios din cadrul Ministerului Sanatatii, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea (...)Citește mai mult...

Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior

Monitorul Oficial nr.624 din 26.08.2014 Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior Nr. 4.317/943 Ministerul Educatiei Nationale Ministerul Sanatatii In temeiul considerent (...)Citește mai mult...