imagine

Ordonanța de Urgență 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical

imagine

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaȘtiri

Eliberare certificate de grad principal sesiunea 2021

Afișat: 29.09.2021

Stimați colegi,

Începând de astăzi, 29 septembrie 2021, vă așteptăm la sediul Filialei Municipiului București a OAMGMAMR din strada Avrig, nr. 12, sector 2, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00, pentru ridicarea certificatului care atestă promovarea examenului de grad principal, sesiunea 2021.

Documentul se eliberează titularului, pe baza actului de identitate.

imagine

În atenția membrilor Filialei București a OAMGMAMR

Afișat: 28.09.2021

Eliberare Aviz pentru anul 2022

În temeiul prevederilor Hotărârii nr.5/11.03.2020 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR, filiala Bucureşti eliberează la cerere, pentru membrii săi, avizul privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor.

Având în vedere cele de mai sus, avizele pentru anul 2022 vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021.

Procesul de eliberare a avizelor se va realiza în format on-line.

Solicitanţii vor parcurge următoarele etape:

După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere a avizului, Filiala Mun. București a OAMGMAMR va trimite avizul solicitantului, în format pdf, pe mail.

Avizul privind exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București numai cu programare făcută anterior, prin intermediul adresei de e-mail de la care s-a primit avizul.

În cazul în care, după verificarea documentelor transmise, se constată neconformităţi, solicitantul va primi o rezoluţie în acest sens, pe mail.

Condițiile obligatorii pentru eliberarea Avizului:

  • Asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă: 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate; 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare); 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală;
  • Plata cotizației la zi;
  • Realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă.

ATENŢIE:

Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2021, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

imagine

Curs online emcbuc.ro: "Recomandări privind activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale"

Coordonator: Asist. univ. Dr. Doina Carmen Mazilu

Autor: Viorica Nedelcu - Asist. Med. Licențiat

Pentru a accesa cursul online, apăsați aici

Afișat: 15.10.2021

Informații

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale