imagine

Ordonanța de Urgență 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical

imagine

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaȘtiri

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - Sesiunea 2024

Afișat: 08.07.2024

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea de inscriere la examen: Descarca cerere.

Pentru mai multe informatii, apasati aici.

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali Sesiunea 2024

Afișat: 06.06.2024

Examenul de grad principal – sesiunea 2024, se va desfăşura în data de 05.09.2024 pentru toate specialitățile (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:

 1. Asistent medical generalist
 2. Moașă
 3. Asistent medical radiologie
 4. Asistent medical laborator
 5. Asistent medical farmacie
 6. Asistent medical Igiena și sănătate publică
 7. Asistent medical balneofizioterapie
 8. Asistent medical nutriție și dietetică
 9. Asistent medico-social
 10. Asistent medical stomatologie - asistență dentară
 11. Asistent medical igienist de cabinet stomatologic

Cursurile online de pe Platforma de Educație Continuă a Filialei București vor deveni indisponibile

Afișat: 28.02.2024

Stimați colegi,

Conform prevederilor Hotărârii nr. 36/12.10.2023 a Consiliului Național al OAMGMAMR, începând cu data de 01.03.2024, cursurile online de educație continuă se organizează în mod gratuit de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, exclusiv prin Platforma Națională de cursuri online emc.oamr.ro.

Cursurile online desfășurate pe Platforma de Educație Continuă a Filialei București emcbuc.ro nu vor mai fi disponibile începând cu această dată.

Toate creditele obținute de membrii filialei până la această dată vor fi înregistrate în evidența membrilor respectivi.

Eliberare certificate grad principal, sesiunea 2023

Afișat: 28.11.2023

Stimați colegi,

Începând de miercuri, 29 noiembrie 2023, vă așteptăm la Secretariatul Filialei Municipiului București a OAMGMAMR (Strada Avrig, nr. 12, Sector 2) de luni până joi, în intervalul orar 08:00-16:00, pentru ridicarea certificatului care atestă promovarea Examenului de grad principal, sesiunea 2023.

Documentul se eliberează titularului, pe baza actului de identitate sau prin reprezentant, în baza unei procuri notariale.

Atenție!

Pentru persoanele care au beneficiat de derogare de la prevederile art.18, alin(1), lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal cu modificările și completările ulterioare, certificatele de grad principal se vor elibera după data de îndeplinire a celor 5 ani de experiență profesională cumulată în specialitatea în care au obținut titlul de calificare.

Persoanele în cauză vor prezenta la ridicarea certificatului dovada îndeplinirii condiției de vechime (adeverință de vechime).

Eliberare adeverință Parafă profesională

Afișat: 31.10.2023

Urmare a Hotărârii nr. 26/12.10.2023 a Consiliului Național al OAMGMAMR, vă informăm că cererile pentru eliberarea adeverințelor în vederea confecționării parafei profesionale pot fi depuse la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, str. Avrig nr. 12, et. 1 (Secretariat), în programul luni – joi, între orele 08:00 – 16:00, sau online din contul de membru de pe site-ului filialei București, secțiunea Adeverință parafă

Program eliberare

Adeverința în vederea confecționării parafei profesionale se va elibera, în zilele de luni, în intervalul orar 09:00 - 16:00.

Documente

Atenție!

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au obligaţia de a înştiinţa filiala judeţeană/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situaţii şi de a solicita eliberarea unei noi adeverinţe în vederea schimbării parafei:

 • modificări ale datelor profesionale sau personale;
 • pierderea;
 • furtul;
 • deteriorarea parafei.

AVIZARE 2024

Afișat: 02.10.2023

Stimați colegi,

În perioada 2 octombrie - 31 decembrie 2023 se desfășoară procesul de ELIBERARE A AVIZELOR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru anul 2024.

Documentele și condițiile necesare pentru obținerea avizului pot fi găsite aici Obținere Aviz anual

AVIZUL pentru anul 2024 se poate obține astfel:

 • Online, utilizând secțiunea Avizare, din Contul personal, de pe site-ul filialei www.oammrbuc.ro, conform instrucțiunilor publicate, parcurgând etapele indicate în platformă
  • În acest caz, AVIZUL pentru exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, in fiecare zi de luni, intre orele 9:00-16:00.
 • La sediul filialei din Str. Avrig, nr.12, Departamentul Avizări, după următorul program:
  • Miercuri, între orele 9:00-18:00
  • Joi, între orele 9:00-16:00

Pentru a evita aglomerația, timpii mari de așteptare și alte situații neprevăzute, vă recomandăm să utilizați metoda online de obținere a avizului!

ATENȚIE:

Vă informăm că factura pentru cotizația achitată, poate fi emisă, la cerere*, doar pe numele membrului OAMGMAMR Filiala București.

*Cererea se va depune doar în ziua efectuării plății.

Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2023, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.