Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar - O sansa pentru viitor!Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar - O sansa pentru viitor!


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeste in oameni!", avand ca Autoritate de Management MMFPS - AMPOSDRU si Autoritate de Implementare CNDIPT - OIPOSDRUAXA PRIORITARA 2 - "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3 - "Acces si participare la formare profesionala continua"


Proiectul national strategic se deruleaza in perioada iulie 2010 - iunie 2013 si este implementat de OAMGMAMR in parteneriat cu Asociatia "Centrul Roman de Initiative"


Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 3000 de angajati apartinand sectorului sanitar (dintre care 2400 de femei), selectati din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Dintre acestia, 700 de angajati participa la cursuri de calificare/recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA.

Cei 700 de angajati din sectorul sanitar, (dintre care 560 de femei), vor fi calificati in urmatoarele meserii:
Baby sitter - 300 de persoane;
Ingrijitor / ingrijitoare batrani la domiciliu - 200 de persoane;
Ingrijitor / ingrijitoare bolnavi la domiciliu - 200 de persoane.BENEFICII PENTRU PARTICIPANTI


- Programele de orientare si consiliere si cursurile de calificare/recalificare sunt GRATUITE;
- Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din Romania, autorizati de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;
- Absolventii cursurilor de calificare/recalificare vor primi subventii si certificate de calificare recunoscute la nivel national si/sau european (in functie de meserie), avizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.Acte necesare pentru inscrierea la programele de consiliere si orientare profesionala, respectiv la cursurile de calificare/recalificare


- Formularul de grup tinta, completat cu atentie, conform instructiunilor;
- Declaratie pe proprie raspundere, privind participarea in nume propriu la programul de calificare/recalificare;
- Copie dupa CI/BI;
- Adeverinta de salariat in original.REZULTATE ANTICIPATE


- 3000 de angajati (dintre care 2400 femei) participa la cursuri de orientare si consiliere profesionala;
- 700 de angajati (dintre care 560 femei) participa la cursuri de calificare/recalificare;
- In urma sustinerii examenelor de absolvire a cursurilor rata de promovabilitate va fi de cel putin 80%;
- Acordarea a cel putin 560 de certificate de calificare (care includ mentiunea privind faptul ca proiectul este selectat in cadrul POS DRU si este cofinantat din FSE), recunoscute la nivel national sau european, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii;
- Acordarea a cel putin 560 de subventii absolventilor de cursuri in momentul obtinerii certificatelor de calificare;
- Organizarea a 3 conferinte de presa pentru promovarea proiectului;
- Realizarea si distribuirea gratuita a unui ghid de orientare si consiliere profesionala a angajatilor, material suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala;
- Este sustinut prin proiect 1 centru national de formare profesionala pentru angajatii din sectorul sanitar.Pentru informatii suplimentare, contactati
Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania (OAMGMAMR) - Filiala Judeteana,
sau Sediul Central Bucuresti, sector 1, Strada Inginer Zablovschi nr. 76, Tel: 021-224.00.55; Tel+Fax: 021-224.00.25E-mail: oammromania@yahoo.com, secretariat_oammr@yahoo.com, Web: www.oamr.roDescarca documente:
Anexa 1: Formular inregistrare grup tinta
Anexa 2: Declaratie participare nume propriu
Anexa 3: Declaratie consimtamant
Anexa 4: Model decizie numire tutore
Anexa 5: C.V. in format european
Metodologie selectie tutori
Prezentare proiect