Proiecte Europene

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED".Citește mai mult...

imagine

Consolidarea controlului TB prin creșterea competenţelor profesioniștilor din domeniul TB - Curs adresat asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie implicați în controlul tuberculozei

>Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, implementează în perioada decembrie 2017 – decembrie 2020 proiectul „Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020. Proiectul se adresează profesioniștilor din sectorul medical care doresc să își îmbunătățească nivelul de competențe specifice în domeniul „Boli transmisibile – Tuberculoza”, prin derularea de programe de formare creditate și schimburi de experiențăCitește mai mult...

imagine

Anunț de atribuire procedură proprie - achiziția de SERVICII PENTRU EVENIMENTE în cadrul proiectului "Compentență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase", cod SMIS 108129

Pentru mai multe informații, puteti descărca documentul cu privire la achiziția de SERVICII PENTRU EVENIMENTE în cadrul proiectului Compentență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase", cod SMIS 108129 (...)Citește mai mult...

imagine

Programul operațional capital uman: Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB

Programul operațional capital uman: Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TBCitește mai mult...

imagine

COST CA 15208 RANCARE: Se caută soluții pentru îmbunătățirea îngrijirilor medicale

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București (OAMGMAMR Filiala București) participă împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași la Proiectul "RANCARE - COST Action, Proiect European cu participare interna (...)Citește mai mult...

imagine

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului "Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională" (cod SMIS 108196)

Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne "Prof. Dr. Dimitrie GEROTA" în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (UM 0521) si P3 - Școala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul (...)Citește mai mult...

LetItFLow - sistem de distribuție activă a fluxurilor de lucru dedicat personalului medical

Proiectul LetItFlow a apărut ca urmare a unei necesități de continuă adaptare a personalului medical cu vărsta peste 50 ani la situații aflate în continuă schimbare datorită evoluției tehnologiei și cunoșterii, astfel încât acesta să fie menținut activ o perioadă cât mai lungă având în vedere experiența acumulată pe parcursul anilor. (...)Citește mai mult...

imagine

Proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED"

Urmează să înceapă selecția participanților pentru activitatea de focus grup-uri în cadrul proiectului POLMED - Regiunea București- Ilfov Începând cu data de 28.09.2018 a demarat activitatea "Analiza calitativă a orientarilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup", activitate în cadrul căreia se vor sele (...)Citește mai mult...

Start cursurilor de calificare gratuite adresate angajatelor din sistemul sanitar București Baby sitter și îngrijitoare bătrâni la domiciliu

În luna septembrie 2014, în București, vor demara 4 cursuri de calificare, pentru 100 de femei angajate în sistemul sanitar. Cursurile, organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în cadrul unui proiect european sunt oferite GRATUIT pentru 50 de angajate din sistemul sanitar în calificarea de îngrijitoare bătrâni la domic (...)Citește mai mult...

imagine

START FEMIN in regiunea BUCURESTI-ILFOV

Noi sanse pentru personalul medical din Bucuresti - Cursuri de Calificare Gratuite - in cadrul proiectului european FEMIN05.08.2015 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania beneficiar al proiectului strategic finantat din fonduri europene "Dezvoltarea competentelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a mu (...)Citește mai mult...

imagine

Demararea proiectului "Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar - PROSANIT", POSDRU/164/2.3/S/138111

Proiectul "Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar - PROSANIT" Contract POSDRU/164/2.3/S/138111 implementat de către OAMGMAMR în parteneriat cu CEPECOM SRL a demarat la data de 29.04.2014 având o durată de implementare de 18 luni. Proiectul vizează creșterea accesului la formare profesională continuă, prin calificarea completă a 750 de (...)Citește mai mult...

imagine

O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar

"O Șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar" este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!" și are ca Autoritate de Management MMFPS – AMPOSDRU și Autoritate de Implementare OIRPOSDRU – BUCUREȘTI ILFOV AXA PRIORITARĂ 6 – "Promovarea incluziu (...)Citește mai mult...

imagine

Asigurarea accesului egal la ocuparea și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES Contract POSDRU/144/6.3/S128613

În urma verificărilor dosarelor aferente grupului țintă transmise la OAMGMAMR, următoarele persoane sunt eligibile și au fost validate pentru a participa la activitățile din cadrul proiectului "Asigurarea accesului egal la ocuparea și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES Contract POSDRU/144/6.3/S128613". (...)Citește mai mult...

Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar - O șansă pentru viitor!

Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar - O șansă pentru viitor! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investește în oameni!", având ca Autoritate de Management MMFPS - AMPOSDRU și Autoritate de Implementare CNDIPT - OIPOSDRUAXA PRIORITARA 2 - "Corelarea învăță (...)Citește mai mult...

imagine

COMUNICAT DE PRESĂ: Ultimele cursuri de calculatoare din Regiunea București-Ilfov

COMUNICAT DE PRESĂ Ultimele cursuri de calculatoare din Regiunea București-Ilfov Bucuresti, noiembrie 2012 Sâmbătăa, 17 noiembrie 2012, demarează ultimul curs de calculatoare (operator PC) pentru o grupă de 23 de asistenți medicali din Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în co (...)Citește mai mult...

imagine

Cursuri gratuite de calculatoare pentru asistenții medicali din Regiunea București-Ilfov

În luna septembrie 2012 a demarat a doua serie de cursuri gratuite de instruire și certificare a competențelor TIC pentru 2 grupe din Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Genera (...)Citește mai mult...

imagine

Comunicat de presă: Examen pentru ultima grupă de cursanți - operator PC - din Regiunea București-Ilfov, București, decembrie 2012

Sambata, 29 noiembrie 2012, s-a finalizat ultimul curs de calculatoare (operator PC) pentru o grupa de 23 de asistenti medicali din Regiunea Bucuresti-Ilfov, in cadrul proiectului "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moasel (...)Citește mai mult...

imagine

Metodologie de selecție a participanților la schimburile de experiență transnaționale Dublin septembrie 2013

În cadrul proiectului E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar POSDRU/81/3.2/S/57946, OAMGMAMR a demarat activitatea de organizare schimburilor de experiență transnațională, pentru un număr total de 40 asistenți medicali din toată țara, în două serii a câte 20 persoane. Acesta este cel de-al (...)Citește mai mult...

Calificare "Îngrijitor bolnavi la domiciliu"

În vederea asigurării sustenabilității proiectului POSDRU 80/2.3/S/59703 "Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar - O Șansă pentru viitor!", a fost creată baza de date cu persoanele certificate din Municipiul București, având calificarea "Îngrijitor bolnavi la domiciliu", activitatea fiind derulată în vederea asigurării sustenabilității proiectului (...)Citește mai mult...

imagine

Finalizarea proiectului E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar, POSDRU/81/3.2/S/57946

Marți, 3 decembrie 2013, a avut loc Conferința Națională de închidere a proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS d (...)Citește mai mult...

imagine

E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2011 "Investește în oameni!" Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investește în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului "E-Nursing: Program de instruire (...)Citește mai mult...

imagine

Schimb de experiență transnațional

Proiectul "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația "Centrul Român de Inițiative", An Bord Altranais (Irl (...)Citește mai mult...

imagine

Tehnologia informației și Comunicațiilor - impact asupra dezvoltării profesiei

Proiectul E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar", implementat de OAMGMAMR, in parteneriat cu Federatia SANITAS din Romania, Asociatia "Centrul Roman de Initiative", An Bord Altranais (Irlanda) si Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" - "Investeste in oameni!"Citește mai mult...

imagine

Perspective asupra discriminării în sistemul de sănătate

Proiectul "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentilor Medicali din Romania, in parteneriat cu Federatia SANITAS din Romania, Asociatia "Centrul Roman de Initiative", An Bord Altranais (Irlan (...)Citește mai mult...

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale