imagine

Schimb de experienta transnational

Proiectul "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in parteneriat cu Federatia SANITAS din Romania, Asociatia "Centrul Roman de Initiative", An Bord Altranais (Irlanda) si Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" - "Investeste in oameni!", a oferit unui numar de 60 asistenti medicali din sistemul de sanatate, absolventi a cursurilor de Tehnologia informatiilor si comunicatiilor, posibilitatea de a participa la schimburi de experienta transnationale in Spania si Irlanda.

Obiectivele acestor actiuni au fost:
1. Cresterea gradului de informare al asistenilor medicali privind importanta informatizarii sistemului de sanatate;
2. Intelegerea, de catre asistentii medicali, a importantei utilizarii unui sistem informatic in sistemul de sanatate din Romania, pentru cresterea eficientei actului de ingrijire a pacientului;
3. Cresterea gradului de constientizare a asistentilor medicali privind importanta implicarii individuale in schimbarile din sistemul de sanatate din Romania, in contextul informatizarii acestuia.
Pe parcursul vizitelor participantii au demonstrat interes pentru temele prezentate, s-au implicat in toate demersurile de interactivitate prevazute in agenda schimbului de experienta, au pus intrebari si au fost preocupati constant de identificarea de solutii creative si pragmatice la problemele cu care se confrunta la locul de munca, atat privind managemenul informatiei cat si in raport cu calitatea actului de ingrijiri.

Rezultatele schimburilor de experienta derulate in cadrul acestui proiect sunt cel mai bine formulate de participanti in raspunsurile la chestionarele de evaluare, astfel:
"Am acumulat multe informatii si am inteles modelul spaniol de buna practica in domeniul sanitar informatizat, faptul ca este necesar sa ne adaptam continuu si sa ne perfectionam in profesia noastra, sa fi "deschisi" spre nou, sa indepartam anumite cutume, sa fim eficienti, competitivi, si sa ne asumam pe deplin responsabilitatea si importanta profesiei."

"Am invatat atat de mult, si am obligatia (cel putin morala) sa demonstrez ca nu s-a investit in mine inutil."

"Lucrul in echipa si asumarea responsabilitatilor, competenta si accesul la aparatura medicala performanta, transparenta totala a cheltuielilor realizate, determina performanta in sistemul sanitar."

Tema a suscitat un deosebit interes din partea participantilor, ceea ce subliniaza importanta implicarii angajatilor din sistemul de sanatate in demersuri ulterioare similare.

Ca rezultat este importanta responsabilitatea asumata de participanti privind rolul de actori activi in schimbarea mentalitatii asistentilor medicali privind sistemul informatic in spitale, demonstrata de identificarea de solutii practice in acest sens, ceea ce subliniaza atat maturitate profesionala cat si civica, si constituie o buna temelie pentru dezvoltarea profesiei.