Organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali - Sesiunea 2018

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) organizeaza, prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti, examenul de grad principal - sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.


 • Examenul de grad principal se organizeaza pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.

 • Documente necesare inscrierii:

(1) La inscriere candidatul depune un dosar, care contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere, cu datele de contact;

b) declaratie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil pana la data sustinerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sanatatii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenta sau documentului echivalent eliberat de una dintre urmatoarele categorii de institutii de invatamant: liceu sanitar; scoala postliceala sanitara; colegiu medical universitar; facultate de medicina/de asistenta medicala/de moase. La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice "in conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, dupa caz;

f) in cazul candidatului cu formare profesionala efectuata in strainatate, acesta va depune copia diplomei obtinute in strainatate insotita de traducerea legalizata in limba romana si de copia documentului de recunoastere a calificarii in Romania;

g) adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa, dupa caz:

(I) experienta profesionala de minimum 5 ani la data sustinerii examenului, cumulata in specialitatea in care a profesat cu titlul de sora medicala/oficiant medical (M) si asistent medical, in cazul in care a dobandit ulterior, in conditiile legii, un titlu oficial de calificare in specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(II) conditiile de incadrare si de durata precizate pentru urmatoarea situatie:

La examenul de grad principal organizat in specialitatea titlului de calificare obtinut in baza prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare si ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa si asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care fac dovada incadrarii, in conditiile legii, in functia de asistent medical cu norma intreaga sau echivalent partial, pe o perioada cumulata de minimum 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului in structura sanitara corespunzatoare specialitatii respective, dupa cum urmeaza: servicii de radiologie-imagistica medicala, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutritie si dietetica, de igiena si sanatate publica.

h) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;

i) dovada platii sumei de participare la examen.

(2) Candidatii care au desfasurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificarile ulterioare, si certificatul de voluntariat emis de catre organizatiile gazda, incheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania; vechimea acumulata in perioada de voluntariat se calculeaza in functie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) In situatia in care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, in copie legalizata si traducere legalizata, documente emise de autoritatea competenta sau angajatorul din statul in cauza din care sa rezulte perioadele de exercitare efectiva si legala a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de inscriere se trec: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specialitatea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.Datele de desfasurare a examenului, pe specialitati:
 • 01.11.2018 - examen - asistenti medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali;
 • 02.11.2018 - examen - asistenti medicali - alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti;

Inscrierile la examen se fac in perioada 08.10.2018 - 23.10.2018, pentru toate specialitatile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

Programul de inscriere la examenul de grad principal este:
 • Luni - orele 09-17
 • Marti - orele 09-17
 • Miercuri - orele 09-17
 • Joi - orele 09-17
 • Vineri - orele 09-13

 • Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant

  Suma se va plati in contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

  Pe documentul de plata platitorul va mentiona "Suma de participare examen grad principal-2018"


  Tematica si metodologia examenului de grad principal


  Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfasoara dupa cum urmeaza:

  Pentru a vizualiza tematica si bibliografia pentru fiecare specialitate, folositi link-urile respective de mai jos:

  1. Medicina Generala - Tematica si bibliografie

  2. Radiologie - Tematica si bibliografie

  3. Medico-social - Tematica si bibliografie

  4. Igienist de cabinet stomatologic - Tematica si bibliografie

  5. Moase-OG - Tematica si bibliografie

  6. Stomatologie - Tematica si bibliografie

  7. BFT - Tematica si bibliografie

  8. Laborator - Tematica si bibliografie

  9. Nutritie si dietetica - Tematica si bibliografie

  10. Farmacie - Tematica si bibliografie

  11. Igiena si sanatate publica - Tematica si bibliografie


  Pentru a vizualiza metodologia de desfasurare a examenului de grad principal, descarcati documentul.


  DEROGAREA DE LA CONDITIA DE EXPERIENTA PROFESIONALA IN VEDEREA INSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2018


  Va facem cunoscut ca prin referatul MS nr. SP11901/12.10.2018 conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare de la conditia de experienta profesionala prevazuta de Ordinul MS nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, in sensul aprobarii inscrierii la examen a candidatilor care indeplinesc conditia de experienta profesionala de 5 ani, pana la data de 31.12.2018 inclusiv.

  Precizam ca, pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa indeplineasca si celelalte conditii prevazute de Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.


  Lista finala a candidatilor admisi la examenul de grad principal sesiunea 2018 este afisata la sediul filialei din strada Avrig 12


  Examenul de grad principal, Sesiunea Noiembrie 2018, se va sustine la Scoala Postliceala Sanitara Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 254.

  Datele de desfasurare a examenului, pe specialitati:
  01.11.2018 - examen - asistenti medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali. Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 08.30-08.45, pe baza actului de identitate aflat in termen de valabilitate.
  02.11.2018 - examen - asistenti medicali - alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti. Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 08.30-08.45, pe baza actului de identitate aflat in termen de valabilitate.


  Repartitia pe sali candidatilor admisi la examenul de grad principal sesiunea 2018


  Lista cu repartitia pe sali a candidatii admisi la examenul de grad principal sesiunea 2018 este afisata la sediul filialei Bucuresti din strada Avrig 12.


  Rezultate finale examen grad principal sesiunea 2018 specialitatea asistenta medicala generala


  Tabelul nominal cu rezultatele finale la examenul de grad principal sesiunea 2018 specialitatea asistenta medicala generala desfasurat in data de 01.11.2018 a fost afisat la sediul filialei din strada Avrig nr 12 in data de 01.11.2018 la orele 16.30.


  Rezultate finale examen grad principal sesiunea 2018 - asistenti medicali - alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti


  Tabelul nominal cu rezultatele finale la examenul de grad principal sesiunea 2018 - asistenti medicali - alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti desfasurat in data de 02.11.2018 a fost afisat la sediul filialei din strada Avrig nr 12 in data de 02.11.2018 la orele 14.00.