imagine

O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar


"O Șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar" este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – "Investește în oameni!" și are ca Autoritate de Management MMFPS – AMPOSDRU și Autoritate de Implementare OIRPOSDRU – BUCUREȘTI ILFOV
AXA PRIORITARĂ 6 – "Promovarea incluziunii sociale"
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.3 – "Promovarea egalităţii de șanse pe piața muncii"

OBIECTIVUL GENERAL il constituie asigurarea accesului egal la ocupare si indeosebi la construirea unei cariere profesionale si implicarea in functii de conducere, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive, pentru femeile din domeniul sanitar.


Beneficiar: Asociația "Centrul Român de Inițiative"

Parteneri:
- Federația Sanitas din România
- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- Societatea de Analize Feministe ANA


Pentru mai multe informatii, accesati pagina: Ascri.ro